Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową. Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2008

czwartek, 03 Styczeń, 2008
Raport nr 1/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że począwszy od raportu za pierwszy kwartał roku 2008 Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744), a nie jak dotychczas odrębne raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne. 

Poniżej Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje daty przekazywania raportów okresowych w roku 2008: 

I. Raporty okresowe za 2007 rok: 
1. Raporty kwartalne: 
- raport kwartalny za IV kwartał 2007 r. - 14 lutego 2008 r. 
- skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2007 r. - 29 lutego 2008 r. 
2. Raport roczny za 2007 r. - 11 marca 2008 r. 
3. Raport roczny skonsolidowany za 2007 r. - 22 kwietnia 2008 r. 

II. Raporty okresowe za 2008 rok: 

1.Skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową: - za I kwartał 2008 r. - 15 maja 2008 r. 
- za II kwartał 2008 r. - 14 sierpnia 2008 r. 
- za III kwartał 2008 r. - 14 listopada 2008 r. 
2. Raport półroczny za I półrocze 2008 r. – 30 września 2008 r. 
3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 r. – 31 października 2008 r. 

Podstawa prawna: § 87 ust. 1 i § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)