Oświadczenie

czwartek, 06 Grudzień, 2012

W związku z dzisiejszą publikacją Gazety Giełdy Parkiet (nr 283, 7. grudnia 2012) dotyczącą informacji firmy doradczej KPMG o wysokości nakładów inwestycyjnych (CAPEX) na projekt Sierra Gorda, przedstawiam co następuje: 

1. Autor artykułu napisał: „Od KGHM nie uzyskaliśmy oficjalnego komentarza w tej sprawie”. Informuję, że redakcja nie zwróciła się do KGHM z prośbą o wyjaśnienia lub komentarz. KGHM udostępniłby wszystkie informacje wyjaśniające to nieporozumienie. 

2. Informacje dotyczące wszystkich pozycji nakładów kapitałowych na ten projekt, dostępne są publicznie od 3 czerwca 2011 roku, kiedy spółka Quadra FNX (obecnie KGHM International) opublikowała studium wykonalności projektu (dane w załączniku). 

3. W opinii KGHM autorzy raportu, na którym oparł się red. Adam Roguski, nie dochowali należytej staranności przy jego sporządzaniu. W przypadku projektu Sierra Gorda dodali do nakładów na budowę kopalni (ang. Initial Capex) także koszty późniejszej rozbudowy mocy przerobowych zakładu wzbogacania rud (Expansion Capex) oraz kapitał odtworzeniowy, obejmujący 20-letni okres funkcjonowania kopalni (Sustaining Capex). Koszt budowy kopalni zgodnie ze studium wykonalności opublikowanym 3 czerwca 2011r. wynosi ok. 3 mld USD. W przypadku innych analizowanych przez KPMG projektów umieszczonych w tym raporcie, na przykład Cobre Panama, zaprezentowano jedynie Initial Capex – 6,181 mld USD, pomijając pozycję Sustaining Capex – 2,916 mld USD. Gdyby dodać te wartości, podobnie jak uczyniono to w przypadku projektu Sierra Gorda, otrzymalibyśmy kwotę 9,097 mld USD. Dane dotyczące różnych projektów prezentowanych w raporcie KPMG, nie są porównywalne, co może wprowadzać w błąd opinię publiczną. 

4. Obecnie stan zaawansowania prac inżynieryjnych przy budowie kopalni Sierra Gorda przekroczył 75%, co pozwala na dokonanie szacunku ostatecznych nakładów kapitałowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wartość powinna być znana w styczniu 2013 roku. 


Dariusz Wyborski 
Rzecznik Prasowy 
KGHM Polska Miedź S.A.