Ogłoszenie upadłości Przedsiębiorstwa Eksploatacji Wód AQUAKONRAD S.A. w likwidacji

czwartek, 06 Kwiecień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 5 kwietnia 2006 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorstwa Eksploatacji Wód AQUAKONRAD S.A. w likwidacji z/s w Iwinach ( spółki pośrednio zależnej KGHM Polska Miedź S.A.). Sąd wyznaczył sędziego komisarza - Ewę Byik oraz syndyka masy upadłości - Przemysława Jedliskiego. 

Uprawomocnienie postanowienia o upadłości nastąpi 12 kwietnia 2006 r. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych przez Likwidatora Spółki AQUAKONRAD S.A. w likwidacji dnia 22 marca 2006 r. 

Udział KGHM Metale DSI S.A. ( spółki bezpośrednio zależnej KGHM Polska Miedź S.A.) w kapitale zakładowym AQUAKONRAD S.A. w likwidacji wynosi 90,40%. Wartość Spółki w księgach KGHM Metale DSI S.A. wynosi 0 zł. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)