Ogłoszenie strajku ostrzegawczego przez Organizacje Związkowe

poniedziałek, 10 Sierpień, 2009
Raport nr 31/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że powziął w dniu 10 sierpnia 2009 roku wiadomość, iż działające w Spółce Organizacje Związkowe podpisały dzisiaj komunikat o ogłoszeniu z dniem 11 sierpnia 2009 roku od godziny 6.00 strajku ostrzegawczego w KGHM Polska Miedź S.A. 
Organizacje Związkowe kontestują planowane przez Rząd działania zmierzające do dalszej prywatyzacji KGHM Polska Miedź S.A. 
W ocenie Zarządu Spółki strajk będzie nielegalny. 


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)