Ogłoszenie o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 3 września 2012

wtorek, 07 Sierpień, 2012
Raport nr 41/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie informuje, że na wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Skarbu Państwa, podjął decyzję o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 sierpnia 2012 r. na wniosek tego samego Akcjonariusza i ustalił nowy termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 września 2012 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że dotychczasowy porządek obrad pozostaje bez zmian. 
Akcjonariusz Skarb Państwa uzasadnił swój wniosek trwającą procedurą przeprowadzanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa postępowania kwalifikacyjnego na członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 
W związku z powyższym Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie na nowy termin na dzień 3 września 2012 r.