Oddalenie zażalenia Spółki na postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie wstrzymania wypłaty drugiej części dywidendy

czwartek, 06 Wrzesień, 2007

Na podstawie informacji uzyskanej w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 6 września 2007 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił zażalenie Spółki na postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie wstrzymania wypłaty drugiej części dywidendy w wysokości 1 696 000 000,00 zł, której wypłata miała nastąpić w dniu 10 września 2007 r. Wskazane postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu jest prawomocne.

Nawiązując do raportu bieżącego 44/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r., rozprawa dotycząca stwierdzenia nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. nr 3/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie korekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. nr 39/2007 z dnia 30 maja 2007 roku dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, odbędzie się w dniu 18 września 2007 r. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)