Przemysław Darowski

(Członek Rady Nadzorczej)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: Wyższe techniczne.

Zajmowane wcześniej stanowiska z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Rozpoczęcie pracy zawodowej w 1997 roku jako ślusarz następnie jako Specjalista do spraw taboru kolejowego w Pol- Miedź Trans Sp. z o.o. Od roku 2003 Kierownik Działu planowania i rozliczeń remontów oraz Kontroli Remontów a następnie Kierownik Wydziału Eksploatacji Kolejowej w Głogowie. Od 2006 roku Starszy Specjalista / Komisarz Odbiorczy Działu Utrzymania Wagonów.

Współpracował z Gminą Legnica, w imieniu której działa Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

Były członek komisji kolejowych działających przy Pol-Miedź Trans badających wypadki i incydenty kolejowe. Ponadto w latach 2017-2019 pełnił funkcje Społecznego Inspektora Pracy.

Obecnie Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSSZ „Solidarność” w Pol-Miedź Trans. Członek Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSSZ „Solidarność”. Członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSSZ „Solidarność”