Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

W swojej karierze zawodowej od ponad 20 lat skupiona na pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu doświadczenia w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotami z udziałem Skarbu Państwa.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończyła Wydział Handlu Wewnętrznego.

Aktualnie Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, odpowiedzialna za wykonywanie zadań właścicielskich wobec m.in. spółek o istotnych znaczeniu dla gospodarki państwa.

W swojej karierze zawodowej kierowała pracami departamentów nadzoru właścicielskiego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwie Skarbu Państwa.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prócz sprawowania nadzoru właścicielskiego organizowała prace Departamentu Skarbu Państwa wprowadzając rozwiązania systemowe w zakresie wykonywania nadzoru zgodnie z nowym porządkiem prawnym wynikającym z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W ramach pracy w KPRM, jako Dyrektor Departamentu Skarbu Państwa, koordynowała wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa z tytułu posiadania akcji/udziałów w podmiotach.

Posiada wieloletnie doświadczenie członka organów nadzoru spółek prawa handlowego, w tym podmiotów przemysłu obronnego, PZU SA, Banku Ochrony Środowiska S.A. Aktualnie Członek Rady Nadzorczej Grupa LOTOS SA.