Bogusław Szarek

(Sekretarz Rady Nadzorczej)

Wykształcenie średnie techniczne. Od 1982 r. zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Sieroszowice” na stanowisku „ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych”.

Od 1992 r. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Sieroszowice”. Po połączeniu kopalni Polkowice z kopalnią Sieroszowice od 1996 r. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG Polkowice – Sieroszowice. Od 2012 r. Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników.

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Skarbnik Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.