25-lecie Zakładu Hydrotechnicznego

Nasza historia rozpoczęła się 1 stycznia 1996 r., kiedy zarząd KGHM Polska Miedź SA powołał nowy oddział – Zakład Hydrotechniczny.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak wielkim przedsięwzięciem logistycznym jest proces produkcji miedzi i ile osób, poza górnikami i hutnikami, odpowiada za jego sprawny przebieg.

Takim nieznanym bohaterem jest właśnie Zakład Hydrotechniczny. Powierzono mu bowiem niezwykle odpowiedzialne zadanie prowadzenia eksploatacji i rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most.

To jedna z największych tego typu budowli hydrotechnicznych na świecie. Miejsce, gdzie zagospodarowywane są odpady poflotacyjne ze wszystkich polskich kopalń KGHM. Bez Żelaznego Mostu stanęłoby całe Zagłębie Miedziowe.

Obiekt jest wyzwaniem dla nas, współpracujących z nami naukowców i budowniczych. Wyjątkowo trudne warunki naturalne, troska o bezpieczeństwo i ochronę środowiska determinują stosowanie innowacyjnych technologii, najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, gwarantujących przestrzeganie rygorystycznych norm. Żelazny Most współtworzy światowe standardy bezpieczeństwa.

Warto podkreślić, że w obiekcie prowadzone jest nie tylko efektywne zagospodarowanie odpadów, które wykorzystuje się jako surowiec do rozbudowy i uszczelniania dna zbiornika. Odzyskuje się tu także z poflotacyjnego szlamu aż 90 proc. wody, po oczyszczeniu ponownie wykorzystywanej w zakładach wzbogacania rud. Zakład Hydrotechniczny posiada najdłuższą w Polsce, 260-kilometrową sieć hydrotransportu.

Funkcjonowanie Żelaznego Mostu to najważniejsze, ale nie jedyne zadanie oddziału. Zarządzamy także kopalnią piasku podsadzkowego Piaskownią Obora, która wydobyła już sto milionów ton kruszywa na potrzeby kopalń KGHM. Oddział administruje również nieczynnym zbiornikiem Gilów, oraz składowiskami po dawnej kopalni Konrad w Iwinach.

Co w przyszłości? KGHM wdrożył technologie umożliwiające eksploatację złóż z głębokości poniżej 1200 metrów. Wydłuża to życie kopalń o kilkadziesiąt lat i jednocześnie wymaga rozbudowy OUOW. Prowadzona przez Zakład Hydrotechniczny budowa Kwatery Południowej to jedna z największych inwestycji KGHM ostatnich lat.