Future 6

Dane spółki:
  
FUTURE 6 Sp. z o.o. w likwidacji
REGON: 362533144
NIP: 692-25-09-330
KRS: 0000575922
 
Siedziba:
  
ul. M. Skłodowskiej-Curie, nr 54a, 
59-301 Lubin
Polska
 
Wysokość kapitału zakładowego:
50.000,00 zł
 
Udziałowiec:
KGHM Polska Miedź S.A. – 100% udziałów w Spółce
 
Marcin Wojdyła - Likwidator
  
Przedmiot działalności:
  • działalność holdingów finansowych;
  • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
  • pozostałe pośrednictwo pieniężne;
  • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
  • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
  • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  • działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
  • działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
  • działalność w zakresie architektury;
  • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
Kontakt:
T (+48) 76 74 78 625
K (+48) 783 990 421
Marcin.Wojdyla(at)kghm.com