Future 1

Dane spółki:
  
FUTURE 1 Sp. z o.o.
REGON: 362470975
NIP: 692-250-92-64
KRS: 0000574033
 
Siedziba:
  
ul. M. Skłodowskiej-Curie, nr 54a, 
59-301 Lubin
Polska
 
Wysokość kapitału zakładowego:
50 000,00 zł
 
Udziałowiec:
KGHM Polska Miedź S.A. – 100% udziałów w Spółce
 
Zarząd:
Magdalena Kulik-Majewska - Prezes Zarządu
  
Przedmiot działalności:
  • działalność holdingów finansowych;
  • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
  • pozostałe pośrednictwo pieniężne;
  • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
  • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
  • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  • działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
  • działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
  • działalność w zakresie architektury;
  • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
Kontakt:

T (+48) 76 747 84 04
K (+48) 785 902 621
magdalena.kulik-majewska@kghm.com

Komunikat:
   
Połączenie  transgraniczne spółek FUTURE 1 Sp. z o.o.
oraz Fermat 1 S.à r.l. oraz Fermat 2 S.à r.l. oraz Fermat 3 S.à r.l.