CUPRUM Nieruchomości Sp. z o.o.

Dane spółki:

CUPRUM Nieruchomości Sp. z o.o.

REGON: 022512941
NIP: 897-180-27-23
KRS: 0000525497

Siedziba:

ul. AL. Aleksandra Brücknera, nr 25-43
51-411Wrocław
Polska

Wysokość kapitału zakładowego:

18 008 000 zł

Udziałowiec:

KGHM Polska Miedź S.A. – 100% udziałów w Spółce

Zarząd:

Marcin Czuper - Prezes Zarządu