Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 6 marca 2024 roku przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2024, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 6 marca 2024 roku przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych dnia 13 lutego 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2024 i 9/2024, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych z dniem 13 lutego 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.