Raporty bieżące

Zmiany w składzie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 11 października 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu z dniem 11 października 2022 roku następujących Członków Zarządu Spółki:

-        Pana Marcina Chludzińskiego, Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.;

-        Pana Jerzego Paluchniaka, Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Aktywów Zagranicznych.

Polski

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na dzień 7 października 2022 r.

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Ponadto nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał.

Polski

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 7 października 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. odwołało następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

  • Piotr Dytko,
  • Robert Kaleta,

oraz powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Polski

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2022 roku do Spółki wpłynęła informacja od akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., dotycząca zamiaru zgłoszenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 7 października 2022 roku kandydatury Pana Marka Wojtków do Rady Nadzorczej Spółki.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za sierpień 2022 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za sierpień 2022 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2022 r.

Polski

Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych z dniem 1 września 2022 r. przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2022, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanych z dniem 1 września 2022 r. przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

CV_Zarząd_PL

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2022 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2022 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2022 r.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące