Raporty bieżące

Członek Zarządu Spółki niebiorący udziału w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Członek Zarządu Spółki, Katarzyna Kreczmańska-Gigol - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, zrezygnowała z udziału w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za luty 2021 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za luty 2021 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2021 r.

Polski

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 17 lutego 2021 r., informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z testem na utratę wartości kopalni Franke, należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., oraz zasadnicze prace związane z weryfikacją wartości odzyskiwalnej:

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za styczeń 2021 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za styczeń 2021 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2021 r.

Polski

Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej krajowych i zagranicznych aktywów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz aktualnych ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców  stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej kopalni Franke.  

Polski

Główne założenia Budżetu na 2021 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Budżet KGHM Polska Miedź S.A. oraz Budżet Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2021 rok. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu podstawowe założenia budżetowe.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za grudzień 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za grudzień 2020 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 r.

Polski

Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

I. Raporty okresowe za 2020 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:
1. Raport roczny za 2020 rok - 24 marca 2021 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok - 24 marca 2021 r.
3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2020 - 24 marca 2021 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za listopad 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za listopad 2020 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 r.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące