Raporty bieżące

Otrzymanie dokumentu zatytułowanego „Offer Notice” od Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 7 października 2020 r., że  otrzymał dokument  „Offer Notice” sporządzony przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation („Sumitomo”). Dokument został przedstawiony Spółce w związku z zamiarem sprzedaży całości udziałów Sumitomo w spółce joint venture Sierra Gorda SCM („Sierra Gorda”) na rzecz australijskiej grupy górniczej South32.

Polski

Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o rozwoju energetyki jądrowej

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wyraził zgodę na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., NuScale Power LLC – producentem rozwijającym reaktory w technologii SMR (small modular reactors - małych reaktorów modularnych) i PBE Molecule Sp. z o.o. Sp. k. – firmą doradczą, dotyczącego przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na budowie jądrowych źródeł energii („Porozumienie”). Porozumienie zostanie podpisane w dniu 23 września 2021 roku i będzie obowiązywać do 23 września 2024 roku.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za sierpień 2021 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za sierpień 2021 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2021 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2021 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2021 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2021 r.

Polski

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 12 lipca 2021 r., informuje, że w związku ze stwierdzeniem wystąpienia przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do kluczowych aktywów zagranicznych, Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości tych aktywów.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2021 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2021 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2021 r.

Polski

Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz aktualnych ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców, stwierdzono wystąpienie przesłanek wskazujących na możliwość zmiany wartości bilansowej tych aktywów zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, mogących mieć wpływ na jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Polski

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 6 lipca 2021 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Polski

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych dnia 6 lipca 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2021, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. powołanych dnia 6 lipca 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Załącznik

Polski

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na dzień 6 lipca 2021 r.

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Ponadto nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące