Raporty bieżące

Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 19 czerwca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2020, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., powołanego dnia 19 czerwca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Załącznik

Polski

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 19 czerwca 2020 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 49,77% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za
I półrocze 2020 r.

Polski

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2020 r. oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie odstąpiło od  rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał.

Polski

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 19 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. odwołało Pana Leszka Banaszaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki i powołało Panią Katarzynę Lewandowską w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Polski

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od uprawnionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała od uprawionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych zgłoszenie propozycji zmian do opublikowanego projektu uchwały w sprawie „przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.” wraz z załącznikiem do punktu 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 r.

Polski

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 r., dokonanej na wniosek uprawionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych.

Zmiana porządku_ZWZ_2020

Polski

Zawarcie przez Sierra Gorda S.C.M. umowy pożyczki zabezpieczonej gwarancją właścicieli

Zarząd KGHM Polska Miedz S.A. (,,KGHM") informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. została podpisana przez Sierra Gorda S.C.M (,,Sierra Gorda") umowa pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka zostanie przeznaczona na wsparcie bieżącej działalności Sierra Gorda w odpowiedzi na obecną sytuację makroekonomiczną wywołaną przez COVID-19. Umowa pożyczki wejdzie w życie po spełnieniu formalnych warunków zawieszających. Wykonanie zobowiązań w ramach umowy pożyczki zawartej przez Sierra Gorda zabezpieczone będzie gwarancją korporacyjną wystawioną przez właścicieli Sierra Gorda.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2020 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2020 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2020 r.

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące