Raporty bieżące

Aktualizacja Polityki Klimatycznej przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2021 z dnia 16 listopada 2021 r., że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanej treści „Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.” („Polityka Klimatyczna”).

W pierwszym wydaniu Polityki Klimatycznej Spółka zobowiązała się do podania do publicznej wiadomości, najpóźniej w pierwszej połowie 2023 r., celów redukcyjnych obejmujących całą Grupę Kapitałową KGHM.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za styczeń 2023 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za styczeń 2023 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2023 r.

Raport produkcyjno-sprzedażowy_styczeń 2023

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za grudzień 2022 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za grudzień 2022 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2022 r.

Polski

Informacje dotyczące Członka Zarządu Spółki powołanego z dniem 21 grudnia 2022 r. przez Radę Nadzorczą Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2022, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego z dniem 21 grudnia 2022 r. przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

BIO Mateusz Wodejko

Polski

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z dnia 5 stycznia 2023 roku, przekazane na podstawie  art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za listopad 2022 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za listopad 2022 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2022 r.

Polski

Główne założenia Budżetu na 2023 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdziła Budżet KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2023 rok. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu podstawowe założenia budżetowe.

raport_50_2022 - budżet_załącznik

Polski

Powołanie Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 21 grudnia 2022 roku Pana Mateusza Wodejko do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.

Polski

Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego dnia 24 listopada 2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. oraz informacje dotyczące Członka Zarządu Spółki powołanego z dniem 10 grudnia 2022 r. przez Radę Nadzorc

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 41/2022 i 42/2022, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego z dniem 24 listopada 2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. oraz informacje dotyczące Członka Zarządu Spółki powołanego z dniem 10 grudnia 2022 r. przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

CV_PL

Polski

Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

I.    Raporty okresowe za 2022 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

  1. Raport roczny za 2022 rok - 22 marca 2023 r.
  2. Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok - 22 marca 2023 r.
  3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2022 - 22 marca 2023 r.

II.    Raporty okresowe za 2023 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące