Raporty bieżące

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za sierpień 2023 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za sierpień 2023 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2023 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2023 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2023 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2023 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2023 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2023 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2023 r.

Polski

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 21 czerwca 2023 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2023 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2023 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2023 r.

Polski

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 21 czerwca 2023 r. oraz treść projektu uchwały, która została poddana pod głosowanie, a nie została podjęta.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Ponadto, nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu odnośnie żadnej z podjętych uchwał.

Polski

Dywidenda za 2022 rok

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 21 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 200 000 000,00 PLN, co stanowi 1,00 PLN na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ustaliło:
1)            dzień dywidendy za rok 2022 na dzień 27 lipca 2023 r.,
2)            termin wypłaty dywidendy za rok 2022 na dzień 10 sierpnia 2023 r.

Polski

Podjęcie decyzji w sprawie opracowania studium wykonalności warzelni soli

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ("Spółka") informuje, że dnia 19 czerwca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie opracowania studium wykonalności budowy zakładu produkcji soli warzonej z zasolonych wód kopalnianych wypompowywanych z wyrobisk górniczych przy wykorzystaniu technologii wyparnych („warzelnia soli”).

Polski

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z dnia 15 maja 2023 roku, przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”).

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące