Raporty bieżące

Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza zadane poza Walnym Zgromadzeniem

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje do publicznej wiadomości treść odpowiedzi na pytanie zgłoszone poza Walnym Zgromadzeniem przez Akcjonariusza Gmina Miejska Lubin reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Lubina, zawarte w piśmie z dnia 17 lipca 2019 r., uzupełnionym pismem z dnia 21 sierpnia 2019 r.  Odpowiedź udzielono na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych. 

Pytanie:

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 r.

Polski

Zmiana dat przekazania raportów okresowych

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku, informuje o zmianie dat przekazania następujących raportów okresowych:

-  skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 sierpnia 2019 roku;

-  skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 listopada 2019 roku.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 r.

Polski

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2019 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie
za I półrocze 2019 r.

Polski

Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji i warunki krajowej emisji obligacji KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”) informuje, że w wyniku zakończenia procesu budowania księgi popytu w dniu 24 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim („Obligacje”), w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 4 000 000 000 PLN na następujących warunkach:

Polski

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 7 czerwca 2019 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA ENERGII– liczba głosów 63 589 900, co stanowi 48,13% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

Polski

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2019 r. oraz treść projektów uchwał które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie odstąpiło od  rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał.

Polski

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od uprawnionego Akcjonariusza Spółki - Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2019 z dnia 16 maja 2019 r. dotyczącego zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2019 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a które Spółka otrzymała w dniu 4 czerwca 2019 r. od uprawnionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii.

Załącznik

Polski

Ustanowienie Programu Emisji Obligacji

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 9 maja 2019 r., informuje, że w dniu 27 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy emisyjnej, na podstawie której zostanie ustanowiony Program emisji obligacji do kwoty  4 000 000 000 PLN („Program”).

Polski

Strony

Subskrybuj RSS - Raporty bieżące