Neutralizacja gazów z szybu Św. Jakub priorytetem KGHM

poniedziałek, 16 Kwiecień, 2012

Powietrze z szybu Św. Jakub nie przekracza bezpiecznych dla zdrowia norm – wynika z kolejnych, najnowszych badań. Prowadziło je Centrum Badań Jakości we współpracy z czeskim Centrum Laboratoriów Higienicznych w Ostrawie. W kopalni Polkowice-Sieroszowice trwają zaawansowane próby likwidacji uciążliwego zapachu i jego źródła. 

Z szybu Św. Jakub, należącego do ZG Polkowice-Sieroszowice, wraz z wydalanym z wyrobisk powietrzem, wydostają się na powierzchnię związki odoroczynne. Przedostawanie się gazów do wyrobisk górniczych związane jest z prowadzoną eksploatacją. W jej wyniku następuje tzw. ugięcie stropu, z czasem powodujące szczeliny, przez które wydostaje się gaz. W KGHM podjęto szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy górników, neutralizacji i usunięcia źródeł gazu oraz usunięcia nieprzyjemnych zapachów na powierzchni.

 

Przewodniczącym specjalnego zespołu ds. rozpoznania metod i redukcji gazów i uciążliwych zapachów z szybu św. Jakub jest Wojciech Kędzia, wiceprezes KGHM ds. produkcji. - Siarkowodór to zupełnie nowe zagrożenie – mówi Wojciech Kędzia, wiceprezes KGHM ds. produkcji. – To dla nas sprawa bardzo dużej wagi, nad której rozwiązaniem pracuje wielu specjalistów we współpracy z instytucjami badawczymi i międzynarodowymi firmami. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo górników, równie ważny jest także komfort i jakość życia okolicznych mieszkańców. 

W marcu eksperci z Centrum Badań Jakości pracowali nad próbkami powietrza pobranymi wokół szybu. Specjalnie w tym celu ustawione urządzenia pomiarowe pracowały non stop przez niemal dwa tygodnie marca. Zarejestrowano śladowe ilości gazów, w tym węglowodory, związki siarko-organiczne i ziemne gazy ropopochodne. Otrzymane wyniki są jednoznaczne – żadna z badanych substancji nie przekracza norm. Wartości zostały porównane z zestawieniem zawartym w rozporządzeniu resortu środowiska z 2010 r. 

- Nie ma przekroczeń, co z pewnością powinno uspokoić mieszkańców – mówi Dorota Trudzińska z Centrum Badań Jakości. – Oczywiście wciąż będziemy prowadzić monitoring, by oszacować wpływ szybu na środowisko w dłuższym czasie i porównać je z wytycznymi ministerialnymi dotyczącymi cyklu rocznego. 

Wśród wszystkich zidentyfikowanych związków chemicznych najtrudniejszy – ze względu na uciążliwość zapachową - jest związek odoroczynny. Dlatego kopalnia podjęła współpracę i prowadzi próby likwidacji źródła zapachu z kilkoma różnymi międzynarodowymi firmami, specjalizującymi się w tej dziedzinie na skalę przemysłową. Chodzi m.in. o B&P Service, Westrand, Desotec i WRC Multiozon. 

– Szukamy najskuteczniejszej metody, działając na trzy niezależne od siebie sposoby – mówi Andrzej Żymalski, dyrektor ds. utrzymania ruchu w ZG Polkowice-Sieroszowice. – Próbujemy wprowadzania do powietrza odpowiednich środków rozpylających, filtrowania węglem aktywnym i ozonowania. 

Pierwsze próby zostały przeprowadzone w marcu. Po nich firmy zaangażowane do współpracy mają za zadanie dostosować najbardziej odpowiedni skład środków i przystąpić do kolejnych prób. W kopalni powstaje też instalacja do redukcji gazów przy użyciu filtrów z węglem aktywnym. 

Niezależnie od działań podejmowanych w celu likwidacji uciążliwego zapachu na powierzchni, kopalnia wdrożyła system zabezpieczania pracowników na dole. Szczelnie tamowane są przestrzenie, z których wydziela się gaz, wydzielono też „wyrobiska wentylacyjne”, by załoga nie zetknęła się z siarkowodorem. Obowiązuje też dodatkowa profilaktyka - pracownicy zaopatrzeni są w specjalne maski i okulary. W miejscach pracy prowadzony jest stały monitoring stężeń gazu. Specjalnie powołany przez prezesa KGHM zespół przygotowuje też medyczną część profilaktyki. 

Edward Schmidt, prezes Miedziowego Centrum Zdrowia: – Nasi lekarze pod kierunkiem profesorów z wrocławskiej Akademii Medycznej opracowują szczegółowy program badań dla górników, a także dla mieszkańców, którzy chcieliby zweryfikować swój stan zdrowia. Zaprosimy chętnych na badania i konsultacje internistyczne, poszerzone o diagnostykę laryngologiczną i neurologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem układu oddechowego, krążenia, zmian alergicznych i zaburzeń metabolicznych. 

Na konsultacje lekarskie mieszkańcy okolic szybu Św. Jakub mogą zgłaszać się już dziś. Na zlecenie KGHM od wielu miesięcy działają poradnie monitoringu środowiskowego w przychodni MCZ w Głogowie przy ul. Sportowej oraz w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej. 


Departament Komunikacji 
KGHM Polska Miedź S.A. 

W załączeniu przekazujemy prezentację nt. gazów i uciążliwych zapachów z szybu Św. Jakub, wraz z wynikami badań. Dołączamy także specjalną gazetkę informacyjną, przygotowaną i przekazaną mieszkańcom okolic szybu Św. Jakub na początku kwietnia.