Nabycie udziałów PHP"MERCUS" spółka z o.o. od KGHM Metale S.A.

piątek, 20 Maj, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 20 maja 2005 r. Spółka nabyła, na podstawie umowy kupna - sprzedaży pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. ( nabywającym) a KGHM Metale S.A. (zbywającym), 4 296 udziałów Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego “MERCUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o wartości nominalnej 565,55 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 2 429,6 tys. zł. 

KGHM Metale S.A. jest jednostką w 100% zależną od KGHM Polska Miedź S.A. 

Łączna cena po jakiej zostały nabyte udziały PHP “MERCUS”- spółka z o.o. wynosi 12 003,0 tys. zł. Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach KGHM Metale S.A. na dzień 30 kwietnia 2005 wynosiła 13 557,8 tys. zł. 


Nabyte aktywa stanowią 38,35 % kapitału zakładowego PHP “MERCUS”- spółka z o.o. i dają prawo do takiej samej liczby głosów. W wyniku transakcji KGHM Polska Miedź S.A. posiada 100 % udziałów PHP “MERCUS”- spółka z o.o. 

Udziały zostały nabyte w całości za gotówkę. Płatność za nabyte udziały nastąpi w dwóch ratach: I rata w wysokości 8 000,0 tys. zł w dniu 20 maja 2005 r., II rata w wysokości 4 003,0 tys. zł w dniu 9 września 2005 r. Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne KGHM Polska Miedź S.A. 

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

Kryterium uznania aktywów za znaczące: nabywane przez KGHM Polska Miedź S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego PHP “MERCUS”- spółka z o.o. 

Transakcja jest zakończeniem procesu nabywania udziałów PHP “MERCUS” – spółka z o.o. od KGHM Metale S.A., który miał na celu zwiększenie roli PHP “MERCUS”- spółka z o.o. jako centrum logistyczno – zaopatrzeniowego dla KGHM Polska Miedź S.A.