Nabycie akcji Tauron Polska Energia S.A.

środa, 23 Czerwiec, 2010
Raport nr 24/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego 23/2010 z dnia 12 czerwca 2010 r. informuje, że otrzymał zaproszenie do złożenia zapisu na kupno 700 942 491 akcji spółki Tauron Polska Energia S.A. po 0,57 PLN. Działając na podstawie otrzymanego zaproszenia Spółka złoży zapis na kupno 700 942 491 akcji (przed scaleniem) Tauron Polska Energia S.A. po cenie 0,57 PLN. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)