Nabycie akcji TAURON Polska Energia S.A.

środa, 23 Marzec, 2011
Raport nr 5/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Spółka wzięła udział w procesie sprzedaży przez Ministerstwo Skarbu Państwa akcji TAURON Polska Energia S.A. składając zlecenie kupna akcji TAURON Polska Energia S.A. W wyniku zrealizowanej transakcji KGHM Polska Miedź S.A. nabyła w dniu 23 marca 2011 roku 71 000 000 akcji TAURON Polska Energia S.A. po cenie 6,15 zł. Transakcja realizowana była w formule budowania przyspieszonej księgi popytu. 

Po zrealizowaniu powyższej transakcji KGHM Polska Miedź S.A. posiada łącznie 182 110 566 akcji TAURON Polska Energia S.A., stanowiących 10,39% kapitału. 

Nabycie akcji TAURON Polska Energia S.A. jest związane z realizacją Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2009 – 2018, która to przewiduje dywersyfikację źródeł przychodu oraz wejście w branżę energetyczną. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)