Międzynarodowi eksperci potwierdzają krajowe zasoby KGHM Polska Miedź S.A.

Opracowany przez Micon International Ltd. niezależny raport w pełni potwierdził wielkość i jakość polskich zasobów miedzi i srebra należących do KGHM Polska Miedź S.A. Audyt został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi kanadyjskiej normy upubliczniania informacji o aktywach górniczych. 

sobota, 02 Listopad, 2013

Norma, według której został przygotowany raport jest stosowanym w branży górniczej standardem informowania inwestorów o aspektach geologicznych i górniczych realizowanych projektów (NI 43-101). Dzięki publikacji raportu obecni i przyszli inwestorzy KGHM otrzymują usystematyzowaną i zweryfikowaną przez niezależnych specjalistów wiedzę na temat zasobów oraz działalności produkcyjnej spółki w Polsce. 

Micon potwierdził w swoim raporcie publikowane wcześniej przez spółkę dane o zasobach. Jak wynika z raportu, zasoby eksploatacyjne istniejących kopalń oraz obszaru Głogów Głęboki Przemysłowy pozwalają na utrzymanie obecnego poziomu wydobycia (29-30 mln t/rok) nawet przez okres następnych 40 lat. Spółka pracuje nad projektami w bezpośrednim sąsiedztwie dzisiejszej eksploatacji (Radwanice-Gaworzyce) i planuje kolejne (Bytom Odrzański, Głogów, Retków), które mogą powiększyć zasoby KGHM o ok. 987 mln ton rudy miedzi zawierającej ok.17 mln ton miedzi. 

– Publikacja, a tym bardziej samo opracowanie tego typu raportu nie jest wymagane przez polskie prawo. Biorąc jednak pod uwagę pozycję KGHM na świecie, czyli czwarte co do wielkości zasoby miedzi, pierwsze miejsce pod względem produkcji srebra oraz dziewiąte miejsce pod względem produkcji górniczej miedzi uznaliśmy za konieczne pokazanie szerszej społeczności związanej z globalnym sektorem „Mining and Metals” niezależnej, a przez to wiarygodnej opinii na temat krajowych aktywów górniczych – mówi Wojciech Kędzia, wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Podejmując decyzję o dobrowolnym poddaniu się weryfikacji przez niezależną renomowaną firmę doradczą, specjalizującą się w tego rodzaju raportach, KGHM Polska Miedź S.A. dołączyła do grona światowych firm wydobywczych w pełni transparentnych dla międzynarodowych inwestorów. W ocenie zarządu KGHM publikacja ta pozwoli na łatwiejsze porównanie spółki do innych firm z tej branży. 

- Zlecenie firmie Micon przygotowania niezależnego raportu dowodzi, że KGHM zachowuje najwyższe standardy informowania rynku, stosowane przez globalne spółki sektora „Mining and Metals” - mówi wiceprezes Wojciech Kędzia. - Liczymy, że publikacja niezależnego raportu, potwierdzającego najwyższą jakość prowadzenia działalności górniczej i przeróbczej oraz całej działalności biznesowej, podniesie jeszcze bardziej wiarygodność spółki w oczach zagranicznych inwestorów, co znajdzie potwierdzenie w notowaniach naszych akcji. 

Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie internetowej KGHM.

Departament Komunikacji 
KGHM Polska Miedź S.A.