Maksymalna składka na PPE i dofinansowanie opłat za żłobki i przedszkola

Deklaracją podpisania Protokołu Dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w KGHM zakończyły się czwartkowe (31. stycznia) negocjacje zarządu KGHM i przedstawicieli związków zawodowych. Zdecydowano m.in. o zwiększeniu o 1,5 miliona złotych odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat za żłobki i przedszkola oraz o zwiększeniu o 1 proc. składki na Pracowniczy Program Emerytalny. 

środa, 02 Styczeń, 2013

Ponad dwugodzinne spotkanie zdominowały kwestie płacowe. Dokładnie przeanalizowano ubiegłoroczne wynagrodzenia w spółce i propozycje stron w zakresie kształtowania pensji w roku 2013. Przedstawiciele związków domagali się wzrostu stawek osobistego zaszeregowania o 100 zł. Zarząd był przeciwny takiej propozycji stojąc na stanowisku, że nie ma żadnych przesłanek do wzrostu pensji wszystkich zatrudnionych. Zdaniem władz spółki podwyżki powinni dostawać najlepiej pracujący, dlatego zaproponowano przeszeregowania dla 10 proc. załogi. 

Zarząd zaproponował jednocześnie zmianę zapisu ZUZP przewidującego, że najniższa stawka w tabeli płac zasadniczych nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia w kraju. Wynika to z faktu, że minimalne wynagrodzenie w kraju rośnie dwa razy szybciej niż przeciętne wynagrodzenie i nie ma związku z najniższym wynagrodzeniem w KGHM. Związki zawodowe nie zgodziły się na żadne zmiany w zapisach, dlatego zarząd przedstawi w Protokole Dodatkowym propozycję podniesienia stawek w grupach od 1 do 9. Zastosowanie takiego rozwiązania pochłonie jednak całość środków planowanych w tym roku na przeszeregowania. 

Prezes Herbert Wirth wskazywał, że mimo kryzysu spółka gwarantuje stabilność zatrudnienia w KGHM i zapewnia wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji, czyli ok. 2,5 proc. - Zarząd gwarantuje utrzymanie realnej wartości obecnych, godziwych wynagrodzeń, ale także chcemy jednocześnie w jeszcze większym stopniu zadbać o emerytalną przyszłość pracowników. Dlatego deklarujemy gotowość wzrostu do maksymalnego poziomu 7 proc. składki na Pracowniczy Program Emerytalny – mówił Herbert Wirth. 

Składka na PPE zwiększona o 1 proc. weszłaby w życie od 1 lipca. Strony doszły także do porozumienia w sprawie zwiększenia odpisu na ZFŚS. Zdecydowano o przeznaczeniu dodatkowego 1,5 mln zł na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci pracowników w żłobkach i przedszkolach. O tym, komu i na jakich zasadach będzie przysługiwało takie dofinansowanie zdecydują zakładowe komisje socjalne. 

W Protokole Dodatkowym, który ma być podpisany w najbliższym czasie, ma się znaleźć także zmiana Załącznika Nr 12 ZUZP, uwzględniająca w zapisach ratowników straży pożarnej z JRGH, przyznając im dodatek za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach w aparacie oddechowym. 


Departament Komunikacji

KGHM Polska Miedź SA