List Intencyjny w sprawie zagospodarowania piaskowni „Obora”

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Lubińskiego podpisali List Intencyjny w sprawie podjęcia współpracy przy zagospodarowaniu terenu górniczego oraz wyrobiska kopalni „Obora” na cele rekreacyjno-sportowo-lecznicze. Strony zadeklarowały współpracę w zakresie pomocy formalno-prawnej przy podejmowaniu decyzji w sprawie tego projektu oraz podjęcie starań nad opracowaniem planu wspólnego finansowania przedsięwzięcia.

czwartek, 18 Listopad, 2010
KGHM prowadzi od kilkudziesięciu lat eksploatację górniczą złoża piasków podsadzkowych "Obora" zlokalizowanego na terenie gminy Lubin pomiędzy miejscowościami Szklary Górne oraz Owczary od północy i miejscowością Obora od południa. Eksploatacja piasków podsadzkowych prowadzona jest na obszarze górniczym "Obora I" o łącznej powierzchni ok. 213,5 ha. Na zlecenie KGHM eksperci z KGHM Cuprum we współpracy z naukowcami z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z Krakowa rozpoczęli prace nad przygotowaniem „Studium zagospodarowania terenu poeksploatacyjnego i wyrobiska kopalni piasków podsadzkowych Obora na cele rekreacyjno-lecznicze z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej”.

Obecnie piasek z „Obory” wykorzystywany jest w kopalniach do wypełniania przestrzeni, z których wydobyto rudę miedzi, a także na Żelaznym Moście. Eksploatacja piasków zakończy się jednak około 2026 roku. Zgodnie z Programem Zagospodarowania Złoża po zakończeniu działalności górniczej powinien się rozpocząć stopniowy proces rekultywacji piaskowni. 

–Trwają prace nad wstępnym studium wykonalności projektu, w następnych latach chcielibyśmy przystąpić do kolejnych etapów jego realizacji. Ale chciałbym wyraźnie powiedzieć, że to jest projekt na kilkanaście lat – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM.

Wstępne projekty pozwalają sądzić, że projektowana rewitalizacja piaskowni „Obora” może być bardzo innowacyjnym przedsięwzięciem i atrakcyjną ofertą dla całego regionu, w którym brakuje tego typu obiektów. Ponadto może być korzystną alternatywą dla tradycyjnych metod likwidacji kopalni piasków podsadzkowych. 

-Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społeczności Powiatu Lubińskiego. Planujemy wspólną realizację inwestycji zagospodarowania piaskowni na cele rekreacyjne. To bardzo ważne, bowiem w naszym regionie nie ma takiego miejsca. Będzie to duża atrakcja zarówno dla dzieci jak i dorosłych - mówi Małgorzata Drygas-Majka, Starosta Lubiński.

Wstępny projekt regionalnego, całorocznego kompleksu rekreacyjno–sportowo-leczniczego, zakłada budowę kompleksu basenów oraz solanek. Teren wokół zbiornika miałby być przeznaczony na spotkania rodzinne. W jego skład mają wejść m.in. baseny geotermalne, place zabaw, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia karuzele i piaskownice. We wstępnych planach jest także strefa sprzętu motorowodnego. Departament Public Relations
KGHM Polska Miedź S.A.