List intencyjny w sprawie utworzenia Forum Polsko-Chińskiej Współpracy Strategicznej

czwartek, 07 Lipiec, 2011

KGHM Polska Miedź S.A. i China Minmetals Corporation porozumiały się w sprawie wspólnego utworzenia Forum Polsko-Chińskiej Współpracy Strategicznej. List intencyjny w tej sprawie podpisano w siedzibie Ministerstwa Gospodarki RP.

W podpisanym Liście intencyjnym strony zadeklarowały, że będą promować Forum jako platformę wymiany i współpracy gospodarczej, handlowej i kulturalnej pomiędzy Polską i Chinami.

- Mam nadzieję, że na bazie wieloletniej i owocnej współpracy między KGHM i China Minmetals, współpracę między Polską i Chinami uda się rozszerzyć o nowe obszary – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawowym zadaniem Forum będzie zbadanie oraz omówienie zasad i procesów rozwoju współpracy gospodarczej i handlowej pomiędzy Polską i Chinami. Strony chcą stworzyć bardziej efektywny mechanizm kooperacji oraz propagowania rozwoju Polski i Chin.

Forum zaprosi ministerstwa, znane przedsiębiorstwa, instytucje badawcze oraz wybitnych ekspertów i naukowców w celu zbadania i omówienia możliwości współpracy w obszarach m.in.: górnictwa, rolnictwa, telekomunikacji, drogownictwa, kolejnictwa, transportu, energetyki, źródeł energii, ochrony środowiska, badań naukowych oraz edukacji. 

Treść Listu intencyjnego stanowi wstępny zarys intencji współpracy pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i China Minmetals Corporation, wypracowany w drodze przyjaznych pertraktacji. Obie strony będą poszukiwały wsparcia właściwych organów administracji rządowej. Dep. Public Relations
KGHM Polska Miedź S.A.