KPMG weryfikuje publikację nt. nakładów inwestycyjnych

Firma doradcza KPMG przesłała do spółki wyjaśnienia związane z publikacją błędnych danych na temat nakładów inwestycyjnych (Capex) na projekt Sierra Gorda. Przedstawiciele KPMG zapewniają, że zaktualizują kwartalnik „Q3 Commodity Insights Bulletin”, w którym opublikowane zostaną właściwe dane. 

wtorek, 11 Grudzień, 2012

Wyjaśnienie dotyczy nakładów inwestycyjnych na projekt Sierra Gorda w Chile, szacowanych przez KGHM na ok. 3 mld USD. KPMG publikując informacje na temat kosztów budowy tej kopalni doliczył do nakładów inwestycyjnych koszty późniejszej rozbudowy mocy przerobowych zakładu wzbogacania rud oraz kapitał odtworzeniowy na 20-letni okres funkcjonowania kopalni. Kumulacja tych danych i zestawienie ich 
z nieporównywalnymi danymi dotyczącymi innych światowych projektów górniczych wprowadziło w błąd opinię publiczną. 

Rzecznik prasowy KGHM wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie (7.12.2012r.)Do spółki dotarło wczoraj stanowisko KPMG, wyjaśniające źródło błędu. Jednocześnie KPMG zobowiązało się do zaktualizowania kwartalnika „Q3 Commodity Insights Bulletin”,w którym zaprezentuje początkowe nakłady inwestycyjne dotyczące projektu Sierra Gorda. 

Departament Komunikacji

KGHM Polska Miedź SA