Korzystne wyniki finansowo-produkcyjne po pierwszym półroczu

poniedziałek, 13 Sierpień, 2012

Zysk netto w wysokości 2 949 mln zł oraz 273 tys. ton wyprodukowanej miedzi elektrolitycznej i 653 ton srebra – to najważniejsze dane dotyczące wyników finansowo-produkcyjnych osiągniętych przez KGHM w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2012 roku. Spółka jednocześnie konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, polegającą na poprawie efektywności, rozwoju bazy zasobowej i dywersyfikacji źródeł przychodu. 

W pierwszym półroczu 2012 roku Polska Miedź osiągnęła dobre wyniki mimo spadku notowań metali i wzrostu kosztów podstawowej działalności operacyjnej w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Niższe o 14 proc. notowania miedzi zostały zrekompensowane przez wyższy o 16 proc kurs walutowy. Koszty podstawowej działalności wzrosły o 24 proc, to przede wszystkim efekt wprowadzenia podatku od wydobycia kopalin oraz większego zużycia wsadów obcych.

Na stabilnym poziomie utrzymuje się produkcja, a także zawartość miedzi w urobku. Spółka wyprodukowała 273 tys. ton miedzi elektrolitycznej oraz 653 ton srebra. Odnotowano 7 proc. wzrost produkcji srebra metalicznego, który wynika głównie z wyższej zawartości srebra we wsadach obcych oraz wykorzystania zapasu. W KGHM International produkcja górnicza wyniosła 52 tys. ton miedzi, 2,4 tys. ton niklu oraz 1,3 tony metali szlachetnych. 

- Spółka zrealizowała 54 proc. przychodów ze sprzedaży i 78 proc. prognozy wyniku finansowego na 2012 rok. To efekt wyższego od zakładanego poziomu kursu walutowego. Jednocześnie widzimy negatywne sygnały dla światowej gospodarki, które prognozują postępujący spadek aktywności i spowolnienie. Rozważamy możliwość weryfikacji tegorocznej prognozy – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A. 

Polska Miedź konsekwentnie realizuje strategię rozwoju. W zakresie poprawy efektywności m.in. modernizowana jest infrastruktura oraz realizowane są inwestycje w nowe technologie. Głównym kierunkiem poprawy efektywności jest mechaniczne urabianie złoża. 
W ramach rozwoju bazy zasobowej w marcu br. zakupiono 100 proc. akcji Quadry FNX, natomiast w kwietniu nabyto 29 proc. udziałów w KGHM Ajax Mining Inc, zwiększając swój udział do 80 proc. KGHM angażuje się także w branżę energetyczną. W lipcu podpisano ramową umowę m.in. z PGNiG w sprawie poszukiwania i wydobycia gazów z łupków oraz otrzymano zgodę Komisji Europejskiej w sprawie powołania wspólnie z Tauronem spółki Elektrowni Blachownia Nowa. 


Departament Komunikacji 
KGHM Polska Miedź S.A.