Korekta informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 14 lutego 2008 r.

piątek, 29 Luty, 2008
Raport nr 14/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 14/2008, opublikowanym dnia 19 lutego 2008, zawierającym informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 14 lutego 2008 r., wkradł się błąd w informacji dotyczącej Pana Arkadiusza Kaweckiego. 

Podana została błędna informacja dotycząca okresu pracy w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. 
Było: „1992-1995 Rejonowy Areszt Śledczy we Wrocławiu, psycholog” 
Powinno być: „1990 – 1992 Rejonowy Areszt Śledczy we Wrocławiu, psycholog” 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)