Konsolidacja finansowania inwestycji Grupy KGHM

KGHM konsoliduje zadłużenie i wzmacnia kontrolę finansowania strategicznych inwestycji rozwojowych z poziomu Centrali KGHM Polska Miedź SA.