Konferencja w ramach Think Tanku "Poland, Go Global!"

Konferencja „Jak zarządzać globalnym przedsiębiorstwem i wypracować umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku?” odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


poniedziałek, 25 Marzec, 2013

Była to druga konferencja w ramach Think Tanku „POLAND, GO GLOBAL!”, będącego wspólną inicjatywą KGHM Polska Miedź S.A. oraz ICAN Institute. Do wydarzenia zostało zaproszonych ponad 200 przedstawicieli liderów polskiego biznesu. Aktywność Think Tanku „POLAND, GO GLOBAL!” zmierza nie tylko do podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki, ale także osiągnięcia wymiernego postępu społecznego, m.in. w dziedzinie rozwoju polskich uczelni.

Podczas konferencji liderzy polskiego biznesu podjęli temat skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem globalnym. Jakich kompetencji potrzebuje globalna firma? Jak krok po kroku zbudować efektywną strategię międzynarodowej ekspansji? Swoimi praktykami w tym obszarze biznesu dzielili się m. in. R. Haslehner, partner i dyrektor zarządzający The Boston Consulting Group w Wiedniu oraz zarząd KGHM z prezesem Herbertem Wirthem na czele.

Konferencję poprzedziło podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy KGHM Polska Miedź SA, a uczelniami wyższymi AGH, Politechniką Śląską w Gliwicach i Politechniką Wrocławską. List intencyjny dotyczy realizacji wspólnego projektu o współpracy w przygotowaniu kadr, a w szczególności w zakresie możliwości odbywania praktyk i staży w kopalniach należących do KGHM International Ltd. w Kanadzie, USA i Chile przez studentów i pracowników Uczelni. 

Departament Komunikacji

KGHM Polska Miedź SA