Koncesje dla Zagłębia Miedziowego

Rozpoczęła się procedura związana z wznowieniem koncesji na wydobycie rud miedzi dla podstawowych złóż zlokalizowanych w obszarach górniczych na terenie Zagłębia Miedziowego. Ministerialne zgody dla KGHM Polska Miedź S.A. oznaczać będą możliwość kontynuowania działalności przez kolejnych 50 lat. 

wtorek, 19 Kwiecień, 2011

Starania o koncesje dotyczą kilku obszarów górniczych, na których firma od lat prowadzi działalność górniczą: Rudna I , Sieroszowice I, Polkowice II, Lubin I, Małomice I oraz Radwanice Wschód. – Wielkość i jakość zgromadzonych tam zasobów geologicznych umożliwia, przy dzisiejszych uwarunkowaniach makroekonomicznych, kontynuację rentownej eksploatacji przez kolejnych kilkadziesiąt lat – mówi Cezary Bachowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Koncesji Geologicznych w KGHM Polska Miedź S.A. - Najpierw jednak trzeba zadbać o formalności, tj. o pozyskanie stosownych koncesji oraz zawrzeć umowy o ustanowienie użytkowania górniczego. 

W 2015 r. kończy się termin ważności koncesji dla obszaru Radwanice Wschód, a jeszcze wcześniej, bo 31 grudnia 2013 r. – dla pozostałych wymienionych obszarów górniczych.

Obecnie KGHM prowadzi eksploatację złóż w oparciu o koncesje i umowy wydane na początku lat 90. –Wówczas maksymalny okres ich ważności wynosił 20 lat. Dziś przedsiębiorcy górniczemu prawo pozwala ubiegać się o okres do 50 lat – tłumaczy Cezary Bachowski. – Będziemy wnioskować o maksymalny wymiar czasu, tj. pozwolenie na wydobycie kopaliny do 2063 r. Na tyle co najmniej szacujemy jeszcze nasze zasoby złóż.

Zespół ds. koncesji geologicznych w KGHM kompletuje niezbędną dokumentację. Przygotowano m.in. raporty środowiskowe dot. poszczególnych obszarów, niezbędne do uzyskania tzw. decyzji środowiskowej. Wyda ją – we współpracy z samorządami gmin - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Elementem etapu uzgadniania wniosku koncesyjnego będą projekty zagospodarowania złóż oraz zapisy w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego. – To samorządy zadecydują zatem o możliwości kontynuowania działalności gospodarczej KGHM polegającej na produkcji miedzi i srebra w oparciu o własne koncentraty – podkreśla prezes KGHM Herbert Wirth. - Co więcej – decyzja ta będzie w konsekwencji dotyczyć perspektyw całego regionu, dla którego firma od lat stanowi gospodarczy motor napędowy. 

Pięć obszarów, dla których koncesje wygasają w 2013 r., obejmuje 87 proc. powierzchni obecnych obszarów wydobywczych. Koncesje dla KGHM to gwarancja realnej perspektywy utrzymania dobrobytu regionu oraz czołowej pozycji gmin Zagłębia Miedziowego w rankingu budżetów gminnych w skali całego kraju. 

Dep. Public Relations
KGHM Polska Miedź S.A.