„Koncesja 2013” KGHM na półmetku

piątek, 13 Kwiecień, 2012

Rozpoczęta w 2010 roku procedura związana ze wznowieniem koncesji na wydobywanie rud miedzi wchodzi w kolejną, decydującą fazę. Przeanalizowane przez gminy górnicze i uzupełnione przez KGHM raporty środowiskowe ponownie trafiły do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Od nich zależy decyzja środowiskowa - niezbędny element wniosku koncesyjnego przedsiębiorcy. 

Ze względu na rangę przedsięwzięcia raporty środowiskowe będą też oceniane przez Krajową Komisję ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Warszawie, która jest organem doradczym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Przedsięwzięcie ma strategiczne znaczenie dla KGHM, a także dla całego regionu. Uzyskanie koncesji pozwoli na kontynuację eksploatacji przez kolejnych kilkadziesiąt lat, a w konsekwencji zagwarantuje miejsca pracy i utrzymanie dobrej pozycji ekonomicznej regionu. 

Starania KGHM o koncesje dotyczą pięciu złóż – Rudna, Sieroszowice, Polkowice, Lubin-Małomice oraz Radwanice Wschód, położonych w obszarach dziewięciu gmin górniczych. Termin ważności obecnych koncesji upływa z końcem 2013 r. Spółka zamierza wnioskować o koncesje na 50 lat (tj. do 2063 r.) – to maksymalny wymiar czasu, na jaki przedsiębiorcy górniczemu pozwala obecnie ubiegać się prawo. 

Za projekt „Koncesja 2013” odpowiedzialny jest zespół pracowników merytorycznych spółki pod kierownictwem Cezarego Bachowskiego, pełnomocnika zarządu ds. koncesji geologicznych. – W tym priorytetowym dla spółki przedsięwzięciu istotny jest każdy kolejny krok w formalnym procesie działań – podkreśla Cezary Bachowski. – Ostateczny efekt zależy nie tylko od starannego przygotowania dokumentacji, ale też od ich pozytywnej oceny i akceptacji, m.in. podczas administracyjnej procedury uzgodnień społecznych. Dlatego niezmiernie ważny jest dla nas fakt, że w naszych samorządach mamy partnerów - zaangażowanych, odpowiedzialnych za przyszłość gmin. Trzymamy się ram precyzyjnie ustalonego harmonogramu czasowego i zmierzamy do finału projektu „Koncesje 2013” . 

Po uzyskaniu przez KGHM (prawdopodobnie w czerwcu) decyzji środowiskowej zespół planuje zakończyć kompletowanie wszystkich załączników do wniosków koncesyjnych, wymaganych przez ustawę Prawo geologiczne i górnicze. Nie później niż w sierpniu wniosek ma trafić do Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska, które – po uzgodnieniu z właściwymi dla poszczególnych złóż gminami – wyda koncesje na wydobywanie kopaliny i podpisze odpłatne umowy o ustanowienie użytkowania górniczego. 


Departament Komunikacji 
KGHM Polska Miedź S.A.