KGHM wypracował w pierwszym półroczu 4,3 mld zł zysku netto

Wynik netto osiągnięty w pierwszym półroczu 2011 roku wyniósł 4,3 mld zł, co oznacza blisko dwukrotny wzrost w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku. Ceny miedzi i srebra kształtowały się powyżej założeń przyjętych w budżecie spółki i w związku z tym KGHM rozpoczął prace nad jego korektą.

piątek, 12 Sierpień, 2011

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku średnie notowania miedzi wyniosły 9 398 USD/t, natomiast kurs walutowy 2,82 USD/PLN. Wzrost notowań metali w porównaniu do pierwszego półrocza 2010 r. stanowił główny czynnik zwiększenia przychodów ze sprzedaży o 2,8 mld zł, w tym sprzedaży wyrobów z miedzi o 1,8 mld zł i srebra o 0,9 mld zł. 

Przychody ze sprzedaży osiągnięte po sześciu miesiącach 2011 r. wyniosły 10,0 mld zł, co stanowi 62% wielkości prognozowanej na cały rok. 

- W związku z wysokim zaawansowaniem realizacji prognozy oraz korzystniejszymi od zakładanych warunkami makroekonomicznymi, spółka przystąpiła do przygotowania korekty budżetu na rok 2011 – mówi Maciej Tybura, wiceprezes KGHM ds. finansowych. 

Polska Miedź oczekuje na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, wymaganą do sfinalizowania umowy sprzedaży 100% akcji Polkomtel S.A. Umowę przedwstępną w tej sprawie podpisano w czerwcu br., wartość transakcji wynosi 18,1 mld zł (w tym 15,1 mld zł w gotówce). 
Trwający od marca br. proces przygotowania sprzedaży spółki Dialog, jest na końcowym etapie pozyskiwania ofert. Podpisanie umowy sprzedaży 100% udziałów uzależnione jest od uzyskania warunków satysfakcjonujących spółkę. 

KGHM kontynuuje prace przy dotychczasowych projektach złożowych: Szklary, Gaworzyce-Radwanice oraz Afton–Ajax w Kanadzie. W tym roku rozpoczęto także realizację dwóch nowych projektów eksploracyjnych w Wartowicach oraz Weisswasser (Niemcy). Jednocześnie spółka analizuje możliwości inwestycyjne w nowe projekty złożowe na świecie.

- Interesują nas państwa stabilne politycznie, o niskim stopniu ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokim potencjale złożowym – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A. - Prowadzimy negocjacje z szeregiem spółek, równolegle przy współpracy z niezależnymi doradcami trwają analizy techniczne i ekonomiczne.

Spółka ubiega się także o przyznanie koncesji na wydobywanie rud miedzi w pięciu obszarach górniczych. KGHM wnioskuje o przyznanie koncesji na 50 lat, czyli maksymalny okres w świetle obowiązujących przepisów (dotychczasowe 20-letnie koncesje wygasają w grudniu 2013). 


Departament Public Relations
KGHM Polska Miedź S.A.