KGHM wypłaci zaliczkę nagrody rocznej za pierwsze półrocze 2011 r.

piątek, 12 Sierpień, 2011
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. postanowił uruchomić wypłatę zaliczkową na poczet dodatkowej nagrody rocznej za okres I półrocza 2011 r.
„Zasady wypłacania dodatkowej nagrody rocznej” Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. przewidują wypłatę nagrody w ciągu miesiąca, zarząd podjął jednak decyzję o szybszej wypłacie nagrody. 

Zaliczka dodatkowej nagrody rocznej zostanie wypłacona z wykorzystaniem rezerwy finansowej utworzonej na ten cel w ciężarze kosztów 2011 r. Średnia wysokość nagrody to nieco mniej niż jedna pensja.

Termin wypłaty zaliczki dodatkowej nagrody rocznej ustalono na 24 sierpnia 2011 r.

Departament Public Relations
KGHM Polska Miedź S.A.