KGHM wspiera rozwój zawodowy młodych Polaków

Ruszył program „Inteligentny Start”. Jego misją jest wspieranie młodych Polaków będą-cych absolwentami lub studiujących na zagranicznych uczelniach poprzez oferowanie im pracy w zagranicznych jednostkach polskich firm. KGHM jest jednym z fundatorów programu.

czwartek, 03 Lipiec, 2014

Fundacja Inteligentny Start, poprzez dofinansowanie pierwszego okresu pracy, ułatwi zatrudnienie obywateli polskich, znających kulturę i język kraju, w którym działa lub zamierza podjąć działania polska firma. Program umożliwia polskim przedsiębiorstwom odkrywanie nowych możliwości inwe-stycyjnych na zagranicznych rynkach dzięki wykorzystaniu potencjału rodaków mieszkających za granicą.

- Kapitał społeczny jest dla mnie dzisiaj co najmniej tak samo ważny, jeśli nie ważniejszy, od kapitału finansowego. Od dwóch lata realizujemy projekt Kopalnia Talentów. Spośród absolwentów pol-skich i zagranicznych uczelni wyszukujemy najlepszych. W czasie dwóch lat mają okazję dogłębnie poznać specyfikę KGHM, także za granicą. Niektórzy z nich już pracują w KGHM International. Prowadzimy nowatorski program Go Global Internships - finansujemy najlepszym polskim studen-tom praktyki w naszych kopalniach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Chile. Teraz przyszedł czas na to, aby wyciągnąć rękę w stronę młodych, ambitnych ludzi, którzy cenią swoje polskie ko-rzenie a jednocześnie wrośli już w inną rzeczywistość. Warto im pomagać, warto ich zatrudniać – to potencjalnie niezwykle cenny kapitał, myślę, że nie tylko dla KGHM – mówi Herbert Wirth prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA.

Program Inteligentny Start jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

- Polska, jako lider wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, powinna dawać przykład dyna-micznego wpierania polskich przedsiębiorców i absolwentów na każdym etapie drogi związanej z karierą zawodową. Program „Inteligentny Start” doskonale wpisuje się w wizję Ministerstwa związaną z ekspansją polskiej gospodarki na rynki zagraniczne. Jestem przekonany, że wsparcie merytorycz-ne oraz finansowe, jakie oferuje program oraz stworzenie platformy komunikacji między absolwen-tami i polskimi przedsiębiorstwami – to bardzo dobry krok w stronę ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw wzmocnionych o młodą i świetnie wykształconą rodzimą kadrę - powiedział Rado-sław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Założycielem fundacji jest Krzysztof Domarecki – przewodniczący rady nadzorczej Selena FM SA, natomiast fundatorami, oprócz KGHM, przedsiębiorstwa, które są liderami w swoich branżach i mają istotne doświadczenie w promowaniu polskiej przedsiębiorczości za granicą: Fakro Sp. z o.o., Grupa Maspex Wadowice, Grupa Nowy Styl, PKO BP SA, Grupa Selena oraz Solaris Bus & Coach SA. W pierwszym etapie z oferty programu Inteligentny Start może skorzystać trzydzieści osób.

Więcej informacji o fundacji i zasadach rekrutacji do programu na www.inteligentny-start.org 

Departament Komunikacji
KGHM Polska Miedź S.A.