KGHM właścicielem kanadyjskiej firmy górniczej

poniedziałek, 05 Marzec, 2012

Zakończyła się transakcja przyjaznego przejęcia przez KGHM Polska Miedź S.A. kanadyjskiej firmy górniczej Quadra FNX. Wartość transakcji wyniosła 2,9 mld CAD. Ekspansja międzynarodowa Polskiej Miedzi to nowa era rozwoju spółki. KGHM stał się globalnym graczem na rynku metali nieżelaznych. Własnością spółki są kopalnie w Kanadzie, USA i Chile. KGHM jest także współwłaścicielem światowej klasy projektu Sierra Gorda w Chile. Przejęte bogate złoża gwarantują Polskiej Miedzi bezpieczeństwo surowcowe w globalnej gospodarce.

 

KGHM Polska Miedź S.A. stała się 100 proc. właścicielem Quadra FNX Mining Ltd, tym samym Quadra została wycofana z giełdy papierów wartościowych w Toronto. Za jedną akcję zapłacono 15 CAD, całkowita wartość transakcji, którą KGHM sfinansował ze środków własnych, wyniosła 2,9 mld CAD, czyli 9,1 mld PLN. Z rekomendacji niezależnych analityków dotyczących wyceny akcji Quadra FNX z okresu przed ogłoszeniem transakcji tj. w grudniu ub. roku wynika, że KGHM zapłacił za akcje kanadyjskiej spółki cenę o 20 proc. niższą od konsensusu rynkowego. 

Nazwa i logo przejętej spółki zostały zmienione na KGHM International Ltd. Wizerunkowe połączenie przyspieszy proces integracji i zwiększy rozpoznawalność marki KGHM na świecie. Dzięki transakcji KGHM zwiększy w tym roku produkcję o blisko 25 proc, tj. 100 tys. ton miedzi górniczej, a docelowo prawie o 50 proc. Całkowite zasoby surowca wzrosły o ponad 8,2 mln ton miedzi, plasując KGHM na czwartym miejscu na świecie. Polska Miedź stała się zdywersyfikowanym producentem metali, pozyskującym oprócz miedzi i srebra, także molibden, nikiel, ołów, złoto, platynę, pallad, ren i selen. 

- Biorąc pod uwagę wycenę kanadyjskiej spółki i dobrą kondycję finansową KGHM, wykorzystaliśmy bardzo dobry moment na realizację transakcji przejęcia. Dzięki transakcji zapewniamy sobie już w tym roku wzrost produkcji i jednocześnie poszerzamy bazę zasobową – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A. – Spółka ma teraz dalszy potencjał wzrostu wynikający z projektów będących w różnych fazach realizacji oraz eksploracji. W perspektywie kilku lat obniżymy o ok. 20 proc. średni koszt produkcji miedzi. To także gwarancja długoterminowego utrzymania rentowności Grupy KGHM na podlegającym wahaniom rynku miedzi. 

Ekspansja międzynarodowa KGHM ma strategiczne znaczenie nie tylko dla spółki, dla zabezpieczenia jej przyszłych zysków, budowy wartości dla akcjonariuszy i wzmocnienia konkurencyjnej pozycji firmy na globalnym rynku. To także wzrost znaczenia polskiej gospodarki, która na długie lata zapewni sobie dostęp do zasobów strategicznych surowców oraz rzadkich metali. 

Grupa KGHM posiada teraz zdywersyfikowany portfel aktywów w krajach niskiego ryzyka oraz portfel projektów zapewniających rozwój obecnej bazy produkcyjnej. To 9 kopalń w: Polsce, Kanadzie, USA i Chile oraz 5 projektów w fazie inwestycyjnej i przedinwestycyjnej: Sierra Gorda w Chile, Głogów Głęboki Przemysłowy w Polsce, Afton Ajax i Victoria w Kanadzie oraz Malmbjerg na Grenlandii. To także projekty eksploracyjne w Waisswasser (Niemcy), Wartowicach, Szklarach, Gaworzycach-Radwanicach (Polska) oraz Kirkwood, Falconbridge, Footwall, Foy (Kanada). 

Główne założenia procesu integracji KGHM i nowej spółki KGHM International to zapewnienie ciągłości biznesowej, odpowiedniej kontroli i budowa wartości z przejęcia. W Polsce i Kanadzie powołano 18 grup roboczych w ramach zespołów integracyjnych, które ściśle ze sobą współpracują we wszystkich istotnych obszarach m.in. produkcji, sprzedaży i zarządzania ryzykiem, finansów, projektów eksploracyjnych, zakupów, podatków. Polska Miedź będzie mieć większość w Radzie Dyrektorów KGHM International. Na czele spółki pozostaje dotychczasowy prezes Paul Blythe, w skład Komitetu Wykonawczego (odpowiednik zarządu) z ramienia KGHM wejdą dwie osoby. 

- KGHM International skupi się na budowie wartości poprzez doprowadzenia do produkcji projektów górniczych. Jednocześnie pozwoli nam na zbudowanie wehikułu inwestycyjnego – podkreśla prezes Herbert Wirth. – Nie wykluczamy, że w ciągu kilku lat KGHM International zostanie przygotowany do wejścia na giełdę w Toronto. 

To jedno z największych przejęć w historii polskiej gospodarki, przeprowadzone przez jedną z najsilniejszych firm w Polsce. Z udziałem renomowanych światowych firm doradczych opracowano i wdrożono optymalną strukturę realizacji transakcji. Zgodnie z założeniami struktury holdingowej, przetestowanej w wielu transakcjach na rynku międzynarodowym, założono cztery spółki bezpośrednio i pośrednio w 100% zależne od KGHM Polska Miedź S.A., trzy w Luksemburgu i jedną w Kanadzie. Taka struktura holdingowa pozwoli KGHM na maksymalizację przyszłych zysków, które będą przeznaczone na dalsze budowanie wartości Polskiej Miedzi i korzyści dla akcjonariuszy spółki. 

W proces przygotowania tej transakcji KGHM zaangażował renomowane firmy doradcze: BNP Paribas oraz Rothschild (doradcy finansowi), Davies Ward Philips&Vineberg LLP oraz Gide Loyrette Nouel (doradcy prawni), Ernst & Young (doradcy podatkowi), Citibank (doradca zarządu) oraz AMC Consultants i KGHM Cuprum (doradcy techniczni). 

Więcej informacji na ten temat można będzie uzyskać na spotkaniu z zarządem KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się we wtorek 6 marca w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych, przy ul. Książęcej w Warszawie, początek o godz. 9.00. 
Spotkanie będzie transmitowane w Internecie pod adresem http://gpwmedia.pl/kghm/ 

W środę 7 marca o godz. 11.00 organizowana jest konferencja prasowa z udziałem zarządu KGHM w Lubinie. Zapraszamy przedstawicieli mediów regionalnych i lokalnych na godz. 11.00 do Sali Kolegialnej w Biurze Zarządu KGHM. 


Departament Komunikacji 
KGHM Polska Miedź S.A.