KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Oddział Zakład Hydrotechniczny zaprasza do złożenia oferty na: "Zakup drzewa na pniu w ilości 2535 m³ z terenu działek 403, 406, 412 i 413 obręb Rynarcice"

Data publikacji: 
czwartek, 3 Grudzień 2015 - 11:56AM

KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie

O/Zakład Hydrotechniczny z siedzibą w Rudnej przy ul. Polkowickiej 52,

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup drzewa na pniu w ilości 2535 m³ z terenu działek 403, 406, 412 i 413 obręb Rynarcice”

zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Ofertę należy złożyć w terminie do 15.12.2015 r. do godz. 9:00 w Sekretariacie (I piętro): Oddział Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź  S.A., ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna.

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania przetargowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a ponadto zastrzega, że nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności finansowej z tytułu uczestnictwa oferenta w akcji ofertowej.