KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż SWT (Samojezdny Wóz Transportowy) Kacper 1.8/14

Data publikacji: 
poniedziałek, 15 Maj 2023 - 10:55AM

Niezbędne dokumenty przetargowe dla SWT (Samojezdny Wóz Transportowy) Kacper 1.8/14, o nr fabrycznym LW-10/16, rok produkcji 2016 i nr inwentarzowym 51100005609:

- Treść ogłoszenia,

- Warunki udziału w przetargu w przetargu nieograniczonym.

- Formularz ofertowy wraz instrukcją płatniczą zwrotu wadium oraz oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem sprzedaży.

- Informacja o stanie technicznym,

zostały dodane jako załączniki.