KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż SWT ( Samojezdny Wóz Transportowy) Kacper 1.8/14

Data publikacji: 
piątek, 21 Październik 2022 - 1:00PM

Niezbędne dokumenty przetargowe, dla SWT ( Samojezdny Wóz Transportowy) Kacper 1.8/14, o nr fabrycznym LW-10/16, rok produkcji 2016 i nr inwentarzowym 51100005609:

- Treść ogłoszenia,

-Warunki udziału w przetargu w przetargu nieograniczonym.

- Formularz ofertowy wraz instrukcją płatniczą zwrotu wadium oraz oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem sprzedaży.

- Informacje o stanie technicznym,

znajdują się jako załączniki .