KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony pn. "Zakup Energii Elektrycznej wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii"

Data publikacji

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin ogłasza pisemny przetarg nieograniczony pn. „Zakup Energii Elektrycznej wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii”, nr postępowania: CS.SO/9090/26/21.Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki przystąpienia do przetargu określone są w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ). SIWZ można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej KGHM Polska Miedź S.A.

Termin składania ofert: 27.09.2021 r. do godz. 12.00.

KGHM Polska Miedź S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonania wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami).

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udzielają:p. Grzegorz Bugajski tel. (76) 7478 283, kom. 697 971 365 e-mail: grzegorz.bugajski@kghm.comp. Grzegorz Cichy tel.: (76) 7478 327 e-mail: grzegorz.cichy@kghm.comp. Joanna Klawińska-Dworaczek tel. (76) 7478 732 e-mail: joanna.klawinska-dworaczek@kghm.com