KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w miesiącach: lutym, marcu, kwietniu 2019 r.”

Data publikacji: 
piątek, 18 Styczeń 2019 - 3:09PM

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w miesiącach: lutym, marcu, kwietniu 2019 r.”, nr postępowania: CS.EO/9090/19/19

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki przystąpienia do przetargu określone są w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ). SIWZ można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej KGHM Polska Miedź S.A.

Termin składania ofert: 23.01.2019 r. do godz. 10.00

KGHM Polska Miedź S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonania wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udzielają:

p. Grzegorz Bugajski tel. (76) 7478 283
e-mail: grzegorz.bugajski@kghm.com

p. Joanna Klawińska-Dworaczek tel. (76) 7478 732
e-mail: joanna.klawinska-dworaczek@kghm.com

p. Stanisław Malec tel. (76) 7478 296
e-mail: stanislaw.malec@kghm.com

p. Grzegorz Cichy tel. (76) 7478 327
e-mail: grzegorz.cichy@kghm.com