KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na realizację zadania „Przegląd i badanie sprawozdań finansowych – jednostkowych i skonsolidowanych KGHM Polska Miedź S.A. oraz wybranych kluczowych spółek Grupy Kapitałowej za lata 2019-2021”

Data publikacji: 
czwartek, 25 Październik 2018 - 2:53PM

KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na realizację zadania „Przegląd i badanie sprawozdań finansowych – jednostkowych i skonsolidowanych KGHM Polska Miedź S.A. oraz wybranych kluczowych spółek Grupy Kapitałowej za lata 2019-2021”.

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na realizacje zadania „Przegląd i badanie sprawozdań finansowych – jednostkowych i skonsolidowanych KGHM Polska Miedź S.A. oraz wybranych kluczowych spółek Grupy Kapitałowej za lata 2019-2021”, nr postępowania : KGHM Nr 1

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki przystąpienia do przetargu określone są w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ). SIWZ można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej KGHM Polska Miedź S.A.

Termin składania ofert: 07.11.2018 r. do godz. 15.00

KGHM Polska Miedź S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonania wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 907 ze zmianami).

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udzielają:
p. Łukasz Stelmach tel. (76) 7478 601, e-mail: lukasz.stelmach@kghm.com