KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza pisemny przetarg na „Świadczenie usług bilansowania handlowego dla KGHM Polska Miedź S.A”, Zaproszenie do składania ofert wstępnych, nr postępowania: CS.ED/16/2

Data publikacji

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin ogłasza pisemny przetarg na „Świadczenie usług bilansowania handlowego dla KGHM Polska Miedź S.A”, Zaproszenie do składania ofert wstępnych, nr postępowania: CS.ED/16/23.

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki przystąpienia do przetargu określone są w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ).

Termin składania ofert wstępnych: 21.08.2023 r. do godz. 10.00 CET.

KGHM Polska Miedź S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonania wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami).

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udzielają: