KGHM partnerem Akcjonariatu Obywatelskiego

Data publikacji: 
środa, 5 Wrzesień 2012 - 12:37PM

Wiedza to najlepsza broń inwestorów

KGHM Polska Miedź S.A. jest partnerem kampanii edukacyjnej „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie”. To ogólnopolska kampania skierowana do indywidualnych inwestorów. Dzięki bezpłatnym warsztatom prowadzonym przez profesjonalistów w całej Polsce oraz specjalnemu portalowi, indywidualni inwestorzy będą mogli poznać zasady działania rynku kapitałowego. 

Program „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie” ma na celu budowanie zaufania społecznego do rynku kapitałowego oraz zwiększenie zaangażowania inwestorów indywidualnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po raz drugi organizuje go Ministerstwo Skarbu Państwa, przy współudziale spółek giełdowych, instytucji rynku kapitałowego i domów maklerskich. 

- Zależy nam, by Polacy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych działali świadomie, wyposażeni w wiedzę na temat zasad działania rynku kapitałowego, szczególnie w okresach dynamicznych zmian na giełdzie - mówi Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa. – Wiedza jest najlepszą bronią inwestorów i może uchronić przed ryzykownym lokowaniem oszczędności. 

Jednym z kluczowych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach programu jest cykl spotkań warsztatowych poświęcony inwestowaniu na giełdzie. Osoby stawiające pierwsze kroki na giełdzie oraz inwestorzy z większym doświadczeniem mogą wziąć udział w bezpłatnych spotkaniach z ekspertami, szkoleniach oraz zajęciach praktycznych, podczas których dowiedzą się, jakie możliwości daje rynek kapitałowy. Uczestnicy warsztatów nauczą się świadomie zarządzać swoimi oszczędnościami. Poznają organizację rynku kapitałowego w Polsce i dowiedzą się, jak korzystać ze swoich praw jako akcjonariusza spółki giełdowej. W sumie od września 2012 r. do stycznia 2013 r. eksperci z 14 domów maklerskich odwiedzą 34 miast w całej Polsce. Zapisy na spotkania odbywają się poprzez stronę www.akcjonariatobywatelski.pl , znajduje się tam również kalendarz spotkań. Na stronie tej można znaleźć wiele materiałów, giełdowe symulacje i kalendarium z informacjami na temat warsztatów i konferencji poświęconych giełdzie.