KGHM organizatorem międzynarodowych praktyk studenckich

Chile, Kanada i Stany Zjednoczone – do tych krajów wyjeżdżają studenci AGH, Politechniki Śląskiej i Politechniki Wrocławskiej biorący udział w programie praktyk międzynarodowych organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. KGHM, jako pierwsza firma z branży wydobywczej zorganizowała zagraniczne praktyki dla polskich studentów.


czwartek, 29 Sierpień, 2013

Praktyki trwają od lipca do końca września w projektach górniczych KGHM International Ltd., Sierra Gorda w Chile, w Victorii i Ajax Exploration w Kanadzie oraz w kopalni Robinson w USA. Zakwalifikowano do nich najlepszych dwunastu studentów zgłoszonych przez polskie uczelnie. Dla każdego został przygotowany indywidualny program praktyk związany z kierunkiem wykształcenia. Studenci mają m.in. możliwość zebrania materiałów do prac dyplomowych.

- Chcemy pozyskać najlepszych studentów do kadry menadżerskiej i realizacji przyszłych zadań strategicznych - mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A. – KGHM jako firma globalna dzieli się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. W ubiegłym roku powołaliśmyThink Tank „Poland, Go Global!”, który jest doskonałą platformą do wymiany doświadczeń. Teraz w ramach tego projektu zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy system międzynarodowych praktyk studenckich.

Część studentów jest już na praktykach, kolejna grupa wyjeżdża w najbliższy weekend.
- To jest dla mnie świetna okazja, by zobaczyć jak pracuje się w Chile, kraju z wieloletnią tradycją i historią górnictwa. Nauczę się tu dużo o górnictwie i poszerzę swoje horyzonty – powiedziała Joanna Świtoń, jedna z uczestniczek programu, studentka wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.
Program praktyk studenckich to także efekt Listu intencyjnego o współpracy podpisanego wiosną tego roku pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Studenci zainteresowani praktykami zagranicznymi w KGHM International powinni zgłaszać się do swoich dziekanów. Proces rekrutacji jest trzystopniowy. Uczelnie będące stronami Listu intencyjnego zgłaszają kandydatów, KGHM ocenia zgłoszenia i przygotowuje listę osób rekomendowanych, ostatnim etapem rekrutacji jest ocena KGHM International Ltd., który kwalifikuje studentów do odbycia praktyk na poszczególnych projektach w Chile, USA i Kanadzie.

Departament Komunikacji
KGHM Polska Miedź S.A.