KGHM Metraco S.A. w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9, ogłasza przetarg publiczny nieograniczony, pisemny, na sprzedaż mobilnych maszyn bezpośrednio produkcyjnych z Oddziału Produkcji Kruszyw KGHM Metraco S.A.

Data publikacji

KGHM Metraco S.A. w Legnicy59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9, ogłasza przetarg publiczny nieograniczony, pisemny,na sprzedaż mobilnych maszyn bezpośrednio produkcyjnychz Oddziału Produkcji Kruszyw KGHM Metraco S.A.

Przedmiotem sprzedaży są maszyny do urabiania oraz separacji kruszyw/żużli pomiedziowych:

  1. Gąsienicowa mobilna kruszarka stożkowa Maxtrak 1300 (520/0/0002)
  2. Gąsienicowy mobilny przesiewacz Lokotrack ST620 (520/0/0007)
  3. Gąsienicowy mobilny przesiewacz Lokotrack ST620 (520/0/0006)
  4. Mobilna gąsienicowa przedsiębierna hydrauliczna koparka BRAWAL 4011 (580/0/0006)

Termin i miejsce, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży: Przedmiot sprzedaży, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, można oglądać w:

  • Dla pozycji 1-3: KGHM Metraco S.A. na Oddziale Produkcji Kruszyw wydział Głogów. ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów. Telefon do kontaktu oraz do umówienia się na oględziny przedmiotu sprzedaży: (76) 74 77 010.
  • Dla pozycji 4: KGHM Metraco S.A. na Oddziale Produkcji Kruszyw wydział Legnica. ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica. Telefon do kontaktu oraz do umówienia się na oględziny przedmiotu sprzedaży: (76)72 49 560.

Termin składania ofert - do dnia 04.12.2014, do godziny 10:00. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2014 r. o godz. 12.00. w KGHM Metraco S.A., 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24.