KGHM Metraco S.A. w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9, ogłasza przetarg publiczny nieograniczony, pisemny, na sprzedaż mobilnych maszyn bezpośrednio produkcyjnych z Oddziału Produkcji Kruszyw KGHM Metraco S.A.

Data publikacji: 
środa, 26 Listopad 2014 - 2:45PM

KGHM Metraco S.A. w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9, 
ogłasza przetarg publiczny nieograniczony, pisemny,
na sprzedaż mobilnych maszyn bezpośrednio produkcyjnych
z Oddziału Produkcji Kruszyw KGHM Metraco S.A.

Przedmiotem sprzedaży są maszyny do urabiania oraz separacji kruszyw/żużli pomiedziowych:

  1. Gąsienicowa mobilna kruszarka stożkowa Maxtrak 1300 (520/0/0002)
  2. Gąsienicowy mobilny przesiewacz Lokotrack ST620 (520/0/0007)
  3. Gąsienicowy mobilny przesiewacz Lokotrack ST620 (520/0/0006)
  4. Mobilna gąsienicowa przedsiębierna hydrauliczna koparka BRAWAL 4011 (580/0/0006)

Termin i miejsce, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży: 
Przedmiot sprzedaży, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, można oglądać w:

  • Dla pozycji 1-3: KGHM Metraco S.A. na Oddziale Produkcji Kruszyw wydział Głogów. ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów. Telefon do kontaktu oraz do umówienia się na oględziny przedmiotu sprzedaży: (76) 74 77 010.
  • Dla pozycji 4: KGHM Metraco S.A. na Oddziale Produkcji Kruszyw wydział Legnica. ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica. Telefon do kontaktu oraz do umówienia się na oględziny przedmiotu sprzedaży: (76)72 49 560.

Termin składania ofert - do dnia 04.12.2014, do godziny 10:00. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2014 r. o godz. 12.00. w KGHM Metraco S.A., 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24.