KGHM ma najlepszy Raport Roczny za rok 2009!

wtorek, 26 Październik, 2010
Po raz trzeci z rzędu Raport Roczny KGHM Polska Miedź S.A. zdobył pierwsze miejsce w konkursie na Najlepszy Raport Roczny, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: przedsiębiorstwa oraz banki i instytucje. Jego ideą jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej), a tym samym promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. KGHM bierze udział w tym konkursie od początku jego istnienia, czyli od pięciu lat i od początku przygotowywany przez Spółkę Raport jest bardzo wysoko oceniany (2005 – III miejsce, 2006 – II miejsce, 2007, 2008, 2009-I miejsce). Te nagrody to przykład skutecznego budowania zaufania do Spółki.

- Zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności przed akcjonariuszami, inwestorami i pozostałymi interesariuszami. Dlatego tak budujemy informację giełdową, aby była jak najbardziej użyteczna przy podejmowaniu przez nich decyzji - mówi Maciej Tybura, wiceprezes KGHM ds. finansowych. 

Raport roczny to kompendium wiedzy o Spółce i jej osiągnięciach. Zawiera on m.in.: roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, a także opinię biegłego rewidenta oraz raport z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Kapituła konkursu pracuje w trzech zespołach eksperckich, które oceniają sprawozdanie z działalności (30 pkt.), zastosowanie MSSF/MSR (40 pkt.) oraz wartość użytkową raportów rocznych (30 pkt). Raport Roczny KGHM uzyskał 83,57 pkt. Najlepszy raport w kategorii banki i instytucje finansowe osiągnął 82,84 pkt. W składzie kapituły konkursu zasiadają przedstawiciele m.in.: Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych, światowych firm konsultingowych, wyższych uczelni.Departament Public Relations
KGHM Polska Miedź S.A.