KGHM i Netia zawarły umowę sprzedaży 100% akcji spółki Telefonia DIALOG SA

środa, 28 Wrzesień, 2011

Warszawa – KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM”) oraz Netia SA („Netia”) podpisały zobowiązującą warunkową umowę, na mocy, której KGHM zgodził się na sprzedaż 100% udziałów w spółce Telefonia DIALOG SA („Dialog”) na rzecz Netii.


29 września 2011 roku KGHM oraz Netia podpisały zobowiązującą warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Dialogu („Umowa"). Do czasu wywiązania się ze wszystkich zapisów umowy jedynym akcjonariuszem Dialogu pozostaje KGHM.


Cena będzie płatna w gotówce. Implikowana wartość przedsiębiorstwa („Enterprise Value”) Dialogu wynosi 890 milionów złotych, co stanowi wielokrotność 6.4x zanualizowanego skonsolidowanego zysku EBITDA dla Grupy Dialog za I półrocze 2011 roku w wysokości 139 milionów złotych. Po dodaniu gotówki netto Dialogu na dzień 31 maja 2011 roku kwota nabycia akcji Dialogu szacowana jest na 944 milionów złotych i będzie powiększona o odsetki w wysokości 4,76% w skali roku, od kwoty nabycia akcji Dialogu pomiędzy datą 31 maja 2011 roku a datą zamknięcia transakcji.


Transakcja podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z Umową zgoda musi być uzyskana do końca czerwca 2012 roku, w innym przypadku Umowa przestaje obowiązywać, chyba że Strony postanowią inaczej.


Komentując transakcję, Herbert Wirth, Prezes KGHM, powiedział: ”Jesteśmy zadowoleni z rezultatu przeprowadzonego procesu sprzedaży i wierzymy, że transakcja pomoże Dialogowi dalej się rozwijać na konkurencyjnym rynku telekomunikacyjnym. Środki pozyskane ze sprzedaży Dialogu pozwolą na zwiększanie skali inwestycji w rozwój bazy zasobowej, hutnictwo oraz w sektor energetyczny zgodnie ze strategią KGHM."


Komentując transakcję, Mirosław Godlewski, Prezes Netii, powiedział: „Dzisiejsza transakcja to konsekwentna realizacja strategii 2020 Netii. Istotne zwiększenie potencjału Grupy Netia umożliwi wzbogacenie oferty spółki, osiągnięcie optymalnych synergii i pozycji operatora nr 1 w obszarze usług on-line w Polsce."


Doradcy 
Sprzedającemu doradzali w transakcji Rothschild (doradca transakcyjny) oraz Gide Loyrette Nouel (doradca prawny). 
Kupującemu doradzali w transakcji Raiffeisen Investment w konsorcjum z Lazard oraz Rabobank M&A International (doradcy transakcyjni) oraz Weil, Gotshal & Manges (doradca prawny).


O KGHM 
KGHM jest jednym z największych producentów miedzi i srebra na świecie, a także jednym z największych eksporterów w Polsce. W 2010 roku spółka KGHM odnotowała zysk na poziomie ponad 4,5 mld złotych. Od 1997 roku akcje KGHM są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 


O Netii 
Netia jest jednym z największych, a jednocześnie najszybciej rozwijającym się operatorem telekomunikacyjnym w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line. 
http://www.netia.pl