Komunikacja z akcjonariuszami

KGHM zdaje sobie sprawę z wagi efektywnej i sprawnej komunikacji z obecnymi i potencjalnymi akcjonariuszami oraz pozostałymi członkami rynku kapitałowego. 

Wprowadzenie

Jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), KGHM podlega Regulacjom GPW

Polityka KGHM wymaga zgodności z obowiązkiem ujawnienia nałożonym przez giełdę papierów wartościowych, na której notowana jest Spółka. Jak do tej pory, jedyną giełdą, na której notowana jest Spółka KGHM jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Roczne Walne Zgromadzenie

Roczne Walne Zgromadzenia dają możliwość krótkiego zaprezentowania działań biznesowych Spółki, co ma na celu poinformowanie akcjonariuszy o ostatnich osiągnięciach i danie im możliwości zadawania pytań. Szczegóły w sekcji Rola akcjonariuszy.

Relacje inwestorskie

Dialog z interesariuszami, wśród których szczególną rolę odgrywają akcjonariusze, traktujemy jako kluczowy element efektywnego funkcjonowania Spółki. Dla KGHM jako firmy globalnej, działającej na trzech kontynentach, priorytetem jest umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom międzynarodowych rynków kapitałowych. Nasze działania mają na celu zapewnienie systematycznej komunikacji i przejrzystego dialogu z obecnymi i przyszłymi inwestorami, nakierowanego na dostarczanie informacji na temat bieżącej działalności operacyjnej i strategicznych celów Spółki.

Komunikację ze środowiskiem inwestorskim realizujemy za pomocą: raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez oficjalny system raportowania (ESPI), strony internetowej, spotkań one-on-one oraz uczestnictwa naszych przedstawicieli w konferencjach inwestorskich, roadshows oraz spotkań z analitykami i zarządzającymi funduszami. KGHM w sposób ciągły stosuje aktywną politykę informacyjną w obszarze relacji inwestorskich i utrzymuje wysoki poziom w zakresie kontaktów z inwestorami zarówno finansowymi, jak i indywidualnymi.

W roku 2012 rozpoczęliśmy wspieranie programu dla inwestorów indywidualnych. Jesteśmy partnerem ogólnopolskiej kampanii „Akcjonariat Obywatelski”, zainicjowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. W 2015 roku Spółka realizowała kampanię poprzez wspieranie działań edukacyjnych oraz zachęcanie społeczeństwa do świadomego inwestowania w papiery wartościowe.

Sekcja Inwestorzy jest na bieżąco uzupełniana o informacje i dokumenty. W zakładce tej są m.in. raporty bieżące i okresowe, informacje o strukturze akcjonariatu, dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, ładem korporacyjnym oraz prezentacje i materiały wideo dla inwestorów. Dodatkową formą komunikacji z rynkiem są aplikacja mobilna KGHM IR na Androida i iOS, Newsletter IR oraz kanał RSS (Really Simple Syndication). Działających w ramach RSS pięć kanałów tematycznych pozwala na otrzymywanie w technologii mobilnej informacji na temat funkcjonowania Spółki, bieżących informacji giełdowych, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz oferty produktowej na tle całego rynku. Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim i angielskim.

Zapewniamy także responsywną wersję strony internetowej. Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą w łatwy i szybki sposób korzystać z dostępu m.in. do raportów giełdowych, notowań, wyników finansowych czy informacji prasowych.

Publikacja kwartalnych wyników finansowych KGHM jest powiązana z otwartą dla wszystkich interesariuszy konferencją, transmitowaną na żywo w internecie w języku polskim i angielskim. Zapisy wideo konferencji są dostępne  na stronie internetowej Spółki, dzięki czemu możliwe jest zapoznanie się z wybranym wydarzeniem także po jego zakończeniu. Poza transmisjami internetowymi prowadzone są telekonferencje i wideokonferencje.