Użyteczne linki

KGHM Polska Miedź S.A. aktywnie wspiera inicjatywy mające na celu rozwój rynku kapitałowego oraz jego promocję wśród społeczeństwa, a także instytucje zajmujące się szeroko pojętą edukacją w obszarze rynków finansowych.

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością wymienionych poniżej podmiotów oraz z treścią publikowanych przez nie informacji. Wierzymy, że ich znajomość pozwoli obecnym i przyszłym akcjonariuszom KGHM na jeszcze lepsze zrozumienie mechanizmów oddziałujących na spółki notowane na giełdach papierów wartościowych.

Komisja Nadzoru Finansowego KNF
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie GPW
InfoStrefa tv
Info strefa
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych SEG
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Strefa Inwestorów Strefa Inwestorów
Telewizja Internetowa dla Inwestorów „Inwestorzy.tv” Inwestorzy TV
StockWatch
(forum o Spółce)
StockWatch

Bankier.pl

Bankier

Money.pl

Money

Parkiet Gazeta Giełdy

Parkiet