Interferie S.A, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica ogłasza konkurs ofert

Data publikacji: 
środa, 8 Kwiecień 2015 - 12:13PM

INTERFERIE S. A.

ul. Rycerska 24

59-220 Legnica

 

 ogłasza konkurs ofert na:

 „Wykonanie dokumentacji projektowych chat grillowych dla jednostek INTERFERIE: Hotel Malachit i Hotel Bornit”.

Oferty należy składać do dnia 23.04.2015 r. w siedzibie Spółki INTERFERIE Spółka Akcyjna, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica.

 Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w konkursie ofert. Decyduje data wpływu oferty.

 Otwarcie i odczytanie złożonych ofert bez udziału oferentów.

 Dokumentację postępowania można pobrać na stronie: www.interferie.pl w zakładce: PRZETARGI.

 Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami  w sprawach warunków składania ofert jest:

  • Janina Kuch – Starszy Specjalista ds. Zakupów

e-mail: janina.kuch@interferie.pl, tel. 76 749 54 55