Interferie S.A. ogłasza postępowanie na wykonanie, dostawę i montaż grafik w Hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie

Data publikacji

INTERFERIE Spółka Akcyjna

ul. Rycerska 24

59-220 Legnica

 

Ogłasza postępowanie na:

 

„Wykonanie, dostawę  i montaż grafik w Hotelu Bornit ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba”

 

Oferty należy składać do dnia 29 maja 2015 r.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: janina.kuch@interferie.pl

Otwarcia ofert dokona Komisja bez udziału Oferentów powołana przez Zamawiającego.

 Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami w sprawach warunków składania ofert jest:

  • Pani Janina Kuch – Starszy Specjalista ds. Zakupów, adres e – mail.: janina.kuch@interferie.pl, tel. kontaktowy 76 749 54 55.

 Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie: http://www.interferie.pl/przetargi